Bundles.nl maakt kwaliteit en duurzaamheid toegankelijk voor iedereen. Dit doet Bundles.nl samen met de partners. Bundles.nl biedt de beste spullen aan als een service, de klant is geen eigenaar, maar wel gebruiker. Bundles.nl zorgt voor duurzaam gebruik en hergebruik, zo laat Bundles.nl zien dat het makkelijk en comfortabel is om circulair te leven!

Het all-in-one CoffeeBundles abonnement geeft de klant wat er nodig is voor goede koffie: de Siemens EQ6 en koffiebonen van Moyee Coffee in een circulair abonnement. Ook onderhoudsmiddelen en eventuele reparaties zijn inbegrepen. De klant betaalt per maand voor het aantal kopjes die zijn gedronken. Bundles.nl heeft drie verschillende abonnementen. Het kleinste abonnement is al beschikbaar vanaf gemiddeld 2,5 koppen koffie per dag.

CoffeeBundles abonnement